Mediemisjon i India

India, verdens mest folkerike land med 1,37 milliarder innbyggere, har om lag 2500 unådde folkegrupper. Dette utgjør nesten 96 % av befolkningen. Norea samarbeider med lokale partnere for å nå ut til R-folket gjennom mediebasert evangelisering. Vi tilbyr programmer og bibelundervisning på deres språk via enkle radiospillere. Lyttergruppene, ledet av en gruppeleder, organiserer samlinger der evangeliet forkynnes, og nye kristne får oppfølging.

Vitnesbyrd fra India

Vil du være med å gi evangeliet videre? Ved å gi en radio gir du mennesker i India mulighet til å bli kjent med Jesus, og finne håp for livet og evigheten.

En radiospiller koster 300,-. Hvor mange vil DU være med å gi?

Kontonr.: 3000.63.49494
VIPPS: #74066 eller klikk på lenken under!

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

KONTAKT OSS

38 14 50 20

Bergtoras vei 120
4633 Kristiansand

post@norea.no